Service

Storingen

Heeft u last van storingen? Kijk bij 'FAQ' op deze website of u de storing zelf kunt verhelpen.

Wij werken met actieve monitoring en nemen in 9 van de 10 gevallen contact met u op in het geval dat er sprake is van een storing die verholpen moet worden.

Desondanks kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de installateur.

Garanties

Hoe werken de garanties op zonnepanelen?

Een installatie van zonnepanelen valt onder meerdere garanties. Er bestaan garanties voor de verschillende onderdelen van het systeem, en voor de installatie als geheel: Deze laatste heet de installatiegarantie.

Installatiegarantie

Zolang de installatiegarantie geldt, moet de verkopende partij zorgen dat enig defect aan het systeem kosteloos wordt gerepareerd. De installatiegarantie vervalt wanneer er na installatie door een andere partij wijzigingen in het systeem worden aangebracht. leissoF geeft een installatiegarantie van 5 jaar. De installatiegarantie dekt de installatie vanaf de meterkast tot en met de zonnepanelen; de communicatie met het internet valt, vanwege de afhankelijkheid van derde partijen zoals de Internet Service Provider (ISP), expliciet buiten de installatiegarantie. Defecten die worden veroorzaakt door natuurgeweld of schade door derden, vallen buiten de installatiegarantie.

Product- en vermogensgaranties

De verschillende onderdelen van de installatie kennen een eigen productgarantie, die vaak langer doorloopt dan de periode van de installatiegarantie. De productgarantie wordt in het algemeen gedekt door de fabrikant van het product. Als het product defect raakt tijdens de productgarantieperiode, moet de fabrikant zorg dragen voor herstel of vervanging, tenzij het defect is veroorzaakt door natuurgeweld of schade door derden. Een consument hoeft niet direct contact op te nemen met de fabrikant, maar spreekt hiervoor de partij aan die het product aan hem/haar heeft verkocht; in ons geval dus leissoF.

Garantie zonnepanelen

Zonnepanelen komen vaak met een productgarantie en een aparte vermogensgarantie. De productgarantie houdt in dat het product vervangen of hersteld wordt binnen de garantieperiode, wanneer er een defect is geconstateerd.

Vermogensgarantie zonnepanelen

De vermogensgarantie houdt in dat het vermogen van een paneel niet sneller achteruitgaat dan gepland. Alle panelen degraderen over hun levensduur, meestal met zo'n 0,6% per jaar.

Naar boven